בריאות מיטבית ללא תרופות וללא פעולות פולשניות

פריקלם – סטימולטור לחיזוק שרירי רצפת האגן

900

לאימון שרירי רצפת האגן, לשליטה על בריחת השתן, מבית NEEN HEALTHCARE

פריקלם הוא טנס חדשני משולב סנסורי מוטורי למגוון אפשרויות – טיפול באמצעות גירוי חשמלי לחיזוק שרירי רצפת האגן,

ובנוסף לפריקלם אפשרות בטיפול בשיכוך כאב באמצעות אלקטרודות חיצוניות, הנרכשות בנפרד.

הפריקלם דיגיטאלי ,בעל 2 ערוצים ובעל מגוון תכניות לשימושים שונים ומתחבר למגוון סוגים שונים של אלקטרודות.

לפריקלם אפשרות תכנות ידנית, בנוסף לתכניות המובנות בתוכו.

לחצו לרכישה


לפריקלם תוכניות לטיפול ב-

 • אימון שרירי ריצפת האגן לשיפור חוזק וסיבולת השריר
 • טיפול בבריחת שתן על רקע תכיפות ודחיפות במתן שתן
 • טיפול משולב לסובלים מאי שליטה מעורבת
 • שיכוך כאבים
 • וכן בעל 3 תכניות הניתנות לתכנות ידני להתאמה מקסימלית לבעיה.

ניתן לחבר לפריקלם את האלקטרודות הבאות:

 • פריפורם –אלקטרודה פנימית וגינאלית
 • אנופורם –אלקטרודה פנימית אנאלית
 • אלקטרודות חיצוניות בגודל 50X50
 • אלקטרודות חיצוניות בגודל 50X100
 • אלקטרודות חיצוניות עגולות קטנות לפנים
 • פריקלם הוא טנס חדשני משולב סנסורי מוטורי למגוון אפשרויות. הפריקלם דיגיטאלי, בעל 2 ערוצים ובעל מגוון תכניות לשימושים שונים ומתחבר למגוון סוגים שונים של אלקטרודות.

לפריקלם תכניות לטיפול ב–

 • אימון שרירים לשיפור חוזק וסיבולת השריר (STR1,STR2).
 • טיפול בבריחת שתן על רקע תכיפות ודחיפות במתן שתן URGE )).
 • שיכוך כאבים (PAIN RELIEF).
 • וכן בעל 3 תוכניות הניתנות לתכנות ידני להתאמה מקסימאלית לבעיה COSTOMISED)).

ניתן לחבר לפריקלם את האלקטרודות הבאות:

פריפורם – אלקטרודה פנימית וגינאלית.
אנופורם – אלקטרודה פנימית אנאלית.
אלקטרודות חיצוניות בגודל50X50.
אלקטרודות חיצוניות בגודל50X100.
אלקטרודות חיצוניות עגולות קטנות לפנים.
אזהרות והתוויות נגד:

רצוי לקבל הדרכה לפני תחילת הטיפול מרופא אחות או פיזיותרפיסט לשימוש נכון במכשיר.
חשוב לקרוא את ההוראות היטב לפני השימוש.
הפריקלם אסור לשימוש לבעלי קוצב לב .
הפריקלם עם האלקטרודה הוגינאלית אסור לשימוש בהריון (אלא אם הומלץ רפואית ע”י הרופא).
הפריקלם אסור לשימוש על עור פתוח.
הפריקלם אסור לשימוש בעת נהיגה או הפעלת מכונות מסוכנות.
הפריקלם עם האלקטרודה הוגינאלית אסור לשימוש בעת דלקת וגינאלית או מיד אחריה.
אסור להכניס את החוטים המוליכים למקור זרם חשמלי אחר.
אסור להכניס את המכשיר או המתכלים למים או לשום נוזל אחר.
האלקטרודות הם לשימוש אישי בלבד ואין להעביר אותם מאדם לאדם.
הרחק את המכשיר מהישג ידם של ילדים.
השתמש אך ורק באלקטרודות המאושרות ע”י ה-FDAאו ה-CE.
אל תמקם את האלקטרודות על:

 • מעל העורק הקרוטי.
 • בתוך הפה.
 • מעל הלב(רק בהנחיית רופא).
 • בפנים(רק לאחר הדרכה מתאימה).

אל תשתמש בפריקלם עם אלקטרודה אנאלית במקרים הבאים:

 • בעת פיסורה אנאלית.
 • במצב אקוטי פעיל של דלקת במעי התחתון(קרון או קוליטיס).
 • בעת קיום טחורים.


תיאור הפריקלם :

בצד הקדמי של פריקלם ניתן למצוא שישה כפתורים.

PRG– כפתור בורר התכניות (PR,STR1,STR2,URGE,FURG,PEW,MEM1-3).

כפתורSET – כפתור המאפשר על ידי לחיצה של שלוש שניות להיכנס למערכת ההפעלה ולתפריט של המכשיר ולשנות את הפרמטרים הרצויים.

כפתור פלוס (+) ימני – מגביר את העוצמה בערוץ הימני.

כפתור מינוס (-) ימני – מקטין את העוצמה בערוץ הימני.

כפתור פלוס (+) שמאלי – מגביר את העוצמה של הערוץ השמאלי.

כפתור מינוס (-) שמאלי – מקטין את העוצמה של הערוץ השמאלי.

משטח עליון – פתח ערוץ ימני אליו מתחבר החוט המוליך להפעלת הערוץ הימני.

פתח הערוץ השמאלי מצד שמאל אליו מתחבר החוט המוליך של הערוץ השמאלי.

ביניהם מצוי כפתור ההדלקה והכיבוי של המכשיר.

גב המכשיר – בגב המכשיר מצוי מכסה סוללות שבעת הסרתו נחשף כפתור הנעילה שמאפשר לנעול תכנית ולעקוב אחרי השימוש במכשיר.

הפעלת המכשיר:

הכנס סוללה של תשעה וולט (או לחלופין מטען של סוללת ניקל הידריד) לתוך בית הסוללה.

הכנס את החוט המוליך לערוץ הימני או לערוץ השמאלי או לשניהם במידת הצורך.

הדלק את המכשיר על ידי לחיצה על כפתור ההדלקה.

לחץ על בורר התוכניות על מנת לבחור את התוכנית המתאימה על פי הטבלה שמתוארת בעמוד 9 בחוברת באנגלית.

לחיצה על פלוס (+) בערוץ הימני או פלוס (+) בערוץ השמאלי תעלה את העצמה בהתאמה עד לעצמה המתאימה עבורך.

כדי להפסיק את פעולת המכשיר יש ללחוץ על כפתור ההפעלה שיכבה את המכשיר.

כפתור נעילה – כפתור זה הממוקם כאמור מתחת למכסה הסוללה מיועד כדי לנעול את התוכנית שנבחרה ולבדוק את השימוש האמיתי שנעשה במכשיר בין הטיפולים.

על מנת לנעול את המכשיר

יש לבחור תוכנית מתוך מגוון התוכניות או להגדיר תוכנית באופן ידני.
יש להסיר את מכסה הסוללה ובעזרת מקלון דק וללחוץ בעדינות על כפתור הנעילה עד שנשמעים שני צפצופים.
עתה המכשיר נעול ולא ניתן לשנות תוכניות עד שמסירים את הנעילה.

הסרת הנעילה-

מתבצעת בפעולה הפוכה על ידי לחיצה עם מקלון דק עד שנשמע צפצוף אחד.

עתה הצג של המכשיר יראה את הממוצע של הערכים שהשתמשו בהם וכן סך הכל השעות שהמכשיר היה בשימוש מרגע הנעילה.

כדי לחזור למצב נורמלי של שימוש במכשיר יש ללחוץ על כפתור בורר התוכניות PRG.

הגדרת תוכנית מותאמת אישית

בחר תוכניתMEM1באמצעות בורר התוכניות PRG.
לחץ על כפתור SETלמשך שלוש שניות על מנת להיכנס לתפריט ההגדרות.
הסמלHh יהבהב.

בעזרת הכפתורים פלוס (+) ומינוס (-) השמאליים תוכל להגיע לערך הרצוי בין שניים
למאה Hz.

לחץ על כפתורSET על מנת לבחור את אורך הגל.
הסמל MS יהבהב.

בעזרת הכפתורים פלוס(+)ומינוס(-)השמאליים תוכל להגיע לערך הרצוי בין חמישים
לארבע מאות חמישיםMS.

לחץ על כפתורSETכדי לבחור את הזמן.
סמלMINיהבהב והזמן יופיע על הצג.

בעזרת הכפתורים פלוס (+) ומינוס (-) השמאליים תוכל לבחור את הזמן הרצוי לפעולת המכשיר בין חמש לשישים שניות
לחץ על כפתור SETכדי לבחור את זמן העבודה בשניות.
הסמל WORK יהבהב על הצג.

בעזרת הכפתורים פלוס (+) ומינוס (-) השמאליים בחר את זמן העבודה הרצוי בין שתיים לתשעים ותשע שניות.
לחץ על כפתורSETעל מנת לבחור זמן מנוחה בשניות.
הסמלREST יהבהב על הצג.

בעזרת הכפתורים פלוס(+)ומינוס(-)השמאליים בחר את זמן העבודה הרצוי בין שתיים לתשעים ותשע שניות.
לחץ על כפתור SETכדי להגיע לראמפ-אפ בשניות.הסמל RAMP יהבהב.
לחץ על הכפתורים פלוס (+) ומינוס (-) השמאליים כדי לבחור את זמן הראמפ-אפ מ- 0.1-9.9 שניות.
לחיצה נוספת על כפתורSET תחזיר להתחלה.
לחץ על כפתור PRGכדי לשמור את התוכנית.
הערה: חובה ללחוץ על כפתור PRG לפני שנועלים את המכשיר.


ברשיון משרד הבריאות

ללא תופעות לוואי

ידידותי ונוח למשתמש

טיפול טבעירכישת פריקלם - סטימולטור לחיזוק שרירי רצפת האגן


עלות המוצר:

פריקלם – סטימולטור לחיזוק שרירי רצפת האגן

900

מתלבטים ? לא בטוחים איזה מכשיר אתם צריכים ?

השאירו פרטים לייעוץ אישי ונציג מטעמינו יחזור אליכם בהקדם האפשרי


  שאלות ותשובות


  איך מקבלים את המכשיר לאחר רכישה?
  האם אוכל לקבל הדרכה על השימוש במכשיר ?  x
  סייען נגישות
  הגדלת גופן
  הקטנת גופן
  גופן קריא
  גווני אפור
  גווני מונוכרום
  איפוס צבעים
  הקטנת תצוגה
  הגדלת תצוגה
  איפוס תצוגה

  אתר מונגש

  אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

  סייגי נגישות

  למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

  רכיב נגישות

  באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.

  Verified by MonsterInsights