אחרונים שנצפו
1700-505-508

i Touch Sure - סטימולטור לחיזוק שרירי רצפת האגן

סטימולטור לחיזוק ריצפת האגן

850 ₪
מחיר מחירון:  1,180.00 ₪
מחיר בחנות:  850.00 ₪
אתה חוסך:  330.00 ₪
הוסף לסל
דרוג קונים:
אין דירוג
מק"ט: TC-ITCH
זמן אספקה: 7 ימי עסקים
סוג מוצר: חדש

 
 i Touch Sure - סטימולטור לחיזוק שרירי רצפת האגן
תיאור מוצר

I TOUCH SURE

מאמן שרירי ריצפת האגן באמצעות גירוי חשמלי

לשיפור השליטה על הסוגרים ולהעצמת תחושת האורגזמה

מוכח מדעית כמטפל ב-

 • בבריחת שתן כתוצאה ממאמץ
 • בבריחת שתן כתוצאה מדחיפות ותכיפות
 • בבריחת שתן משולבת של מאמץ דחיפות ותכיפות
 • הגברת ההנאה מיחסי מין

I TOUCH SURE -

 • קל להפעלה וידידותי למשתמש
 • בטיחותי
 • מאושר ע"י משרד הבריאות ומכון התקנים הישראלי בנוסף לאישור FDA ו CE האירופאי
 • ל- I TOUCH SURE תוכנית לשימור הישגים
 • 20 דקות ביום והחופש להיות חופשייה חוזר אלייך
תכנית

השימוש

הפסקה/ פעולה

אורךגל

תדירות

STRES

אי שליטה במצבי לחץ

5/10 

(5 שניות כיווץ, 10 שניות מנוחה)

50

300

URGE

אי שליטה דחופה

5/10

 (5 שניות כיווץ, 10 שניות הפסקה)

10

200

MIXED

אי שליטה מעורבת

5/10

 (5 שניות כיווץ, 10 שניות הפסקה)

20

250

TONE

העצמת תחושת האורגזמה

3/6

 (3 שניות כיווץ, 6 שניות מנוחה

35

250
רקע:

כ30%- מהנשים וכ-11% מהגברים חווים לפחות פעם אחת בחייהם תקופה של אי שליטה.

ניתן להגדיר את מצבי אי השליטה:

אי שליטה במצב לחץ-במצב זה יש טפטוף שתן בעת פעולה המפעילה לחץ על השלפוחית כגון: התעטשות,

שיעול,תנועה פתאומית וכד', התופעה מוכרת בעיקר בנשים.

אי שליטה דחופה- פעילותי תר של השלפוחית. לפתע מרגישים צורך להתרוקן, אך קשה להחזיק את השתן עד לשירותים,או שצריך ללכת לשירותים בתדירות גבוהה מידי,עד כדי הפרעה בחיי היום-יום.

אי שליטה מעורבת- צירוף של שני סוגי האי שליטה.

היי טאץ' שור-
מדובר 
במכשיר קטן ונייד המתחבר לאלקטרודה וגינאלית המוכנסת דרך הנרתיק או אנאלית המוכנסת דרך פי הטבעת. האלקטרודה מייצרת גירוי ע"י זרם חשמלי זעיר. הגירוי משתנה בהתאם לתוכניות הניתנות לבחירה.

טיפול באי שליטה במצב לחץ,יטופל בתוכנית המבוססת על חיזוק שרירי רצפת האגןכשמגיעים למצב ששרירי ריצפת האגן חזקים מספיק,הם יוכלו להחזיק את השתן שלא ידלוף.

 במצבשללחץחיצוניעלהשלפוחית.במידהומצבהשריריםממשגרועקשהלעיתים להרגישאותםבעתניסיוןלאמןאותם.בנוסףלכךהעובדהשהעצביםהיוללאשימוש,מקשהעלשליטהעצמיתבשריריריצפתהאגן.מאמןהאישליטהשולחסיגנליםדומיםלזה ששולחהמוח,אךחזקיםיותרוממוקדיםיותרלמקוםהמתאים.

לטיפולבאישליטהדחופה,משתמשיםבזרםבעלתדירותנמוכה.המכשירעוזרבהורדת הסיגנליםהשגוייםששולחהמוח .הזרםהחלשיכוללעזורגםבאישליטהבמצבילחץ,ע"ישיפוראיכותהשריר,בעקבות זרימתדםמוגברתלאזור,הגורמתלהספקתחומריםטובהיותרלשריר וכתוצאהמכך לבנייתסיבישרירושיפוררגישותהעצבים.

משךהטיפולהמומלץהואפעםביוםלמשךחודשעדשלושהחודשים. בטיפולבאישליטה

דחופהניתןלראותשיפורכברלאחרשבועיים.

אסורלהשתמשבמכשירבמקריםהבאים:

 • במידהוישלךקוצבלבאוהפרעהחמורהבקצבהלב.
 • אםאתבהריון.
 • במידהוישלךדלקתוגינאלית.
 • אםהובחןאצלךסרטן.
 • בזמןנהיגהאוהפעלתמכשירמסוכן.
 • במידהואתסובלתמאפילפסיה.


השימושבמכשיר:

 • ישלחבראתאחדהחוטיםלפתח בחלקו התחתון של המכשיר.
 • ישלוודאהכנסתהחוטלאלקטרודהעדהסוף.
 • האלקטרודהמוכנסתלנרתיקבמצבניצב- כאשרצידיהכסףבצדדים.
 • להפעלת המכשיר לוחצים לחיצה ארוכה על כפתור הדלקת מכשיר.
 • לכיבוי המכשיר לוחצים על כפתור כיבוי המכשיר כשהעוצמה על 0.
 • למעבר בין תכניות יש ללחוץ על כפתור בורר תכניות P, לבחירת התכנית הרצויה.
 • להעלאת או הורדת העוצמה יש להשתמש בחיצים מציד ימין.
 • לאחר גמר הפעולה יש ללחוץ על כפתור כבוי המכשיר.
 • לאחרהשימושישלהוציאאתהאלקטרודהמהחוטיםולשטוףאתהעםמיםוסבון, לנגב היטבולשמורבתוךגזהנקייהעדהשימושהבא.

מעוניין לקבל מידע נוסף אודות מוצר זה? שאל אותנו הוסף לסל

בריאות-אונליין - ציוד רפואי ומוצרי בריאות, עד הבית  |  מבית מ.ד.ס פארם