1700-505-508

תקנון

מ.ד.ס פארם בע"מ   ח.פ. 512658550

תנאי שימוש

אנא קרא את התנאים המפורטים להלן בקפידה, שכן הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין מ.ד.ס פארם בע"מ הבעלים והמפעילה של אתר www.health-online.co.il  - "בריאות און ליין". כדי לאשר את הסכמתך לתנאים, עליך להקיש על הכפתור, הנושא את המלים "קראתי והסכמתי". אם אינך מסכים לתנאים הללו אל תקיש על הכפתור הנ"ל אלא בחר Back (בחזרה) בסרגל הכלים בדפדפן שלך. בכך תבטא את אי הסכמתך עם ההסכם, אולם במקרה כזה לא תוכל להשלים את תהליך ההרשמה לאתר www.health-online.co.il  -

"בריאות און ליין"

תנאים אלה מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. 

 

1. מהו אתר  www.health-online.co.il  - "בריאות און ליין" ומי עומד מאחוריו?

 

אתר www.health-online.co.il  - "בריאות און ליין" הינו פלטפורמת מסחר מקוונת לרכישת מוצרים ושירותים המוצעים באתר ומסופקים על ידי חברת מ.ד.ס פארם

www.health-online.co.il - "בריאות און ליין" ו/או חברת "מ.ד.ס פארם בע"מ אינו היצרן של המוצר ו/או השירות שיש בדעתך לרכוש באתר.

אלה אם כן נכתב אחרת, כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי מוצרים ו/או שירותים, טיבם ואיכותם או שירות ואחריות בגינם ו/או רכישה אישית ו/או אחרת, נמסרו לאתר:

www.health-online.co.il - "בריאות און ליין" ו/או חברת מ.ד.ס פארם בע"מ ע"י הספקים והינם ובאחריותם של היצרנים. יחד עם זאת, בכל מקרה שתתקבלנה תלונות מצד צרכנים, תפעל החברה מול היצרנים בכל האמצעים העומדים לרשותה בכדי לפתור את התלונה ולצמצם את הנזק שייגרם לצרכנים.
 

למען הסר ספק מובהר כי אין בהצגת המוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם על ידי אתר www.health-online.co.il - "בריאות און ליין" ו/או חברת מ.ד.ס פארם בע"מ.

האתר www.health-online.co.il - "בריאות און ליין" מנוהל ומופעל על ידי מ.ד.ס פארם בע"מ" . בכל שאלה או בעיה הנוגעת לאתר - www.health-online.co.il - "בריאות און ליין" ניתן לפנות  בדואר אלקטרוני info@mdspharm.co.il

האתר" עושה מאמצים לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד ומקים בקרה שוטפת על השירות הניתן על ידם למשתמשים באתר.

 

 

2. המוצרים המוצעים במכירה

 

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים קלים, בין התמונה למוצר הנמכר, בכל מקרה של פער מהותי בין התמונה למוצר הנמכר, יצוין ההבדל באופן בולט באתר.

 

3. תשלום ואספקה

 

3.1 כל עסקה שאושרה מהווה קניה של המוצר, המחייבת אותך בתשלום מלוא הסכום עבור המוצר, בתוספת כל תשלום נוסף לרבות דמי משלוח (אם לא בחרת באופציה לאיסוף עצמי של המוצר) ו/או דמי טיפול כמפורט בפרטי המכירה (להלן: "הסכום לתשלום"). חיובך בסכום לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי שלך או באמצעות חשבונך בפייפאל במידה ויש בידך.


3.2 במועד אישור הרכישה עליך לבחור בין אופציה של איסוף עצמי של המוצר לבין האופציה לקבלו באמצעות משלוח , מסירה בנקודת הפצה או דואר רשום. בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל העסקה, והמוצר לא יסופק לך. 

 

3.3 מדיניות ההובלה והאספקה נקבעת על ידי החברה ועל פי שיקול דעתה. לחברה שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה זה לא תחויב בדמי משלוח והמוצר יימסר לידיך בנקודת האיסוף אשר תקבע על ידי החברה.

 

 3.4 בעת תיאום האספקה, רשאית החברה לבקש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי כתנאי למסירה.

 

 

4. ביטול הצעה וביטול עסקה

 
4.1 ניתן לבטל עסקה עד 14 ימים מקבלת המוצר באריזתו המקורית כמתחייב בחוק.

 

4.2 במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה המציעה - תתבקש להחזיר על חשבונך את המוצר לחברה במקום שבו היא מנהלת את עסקיה.
בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.


4.3 במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה המציעה לא תחויב בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר - תתבקש להעמיד את המוצר לרשות החברה ולהודיע לה על כך מראש, בתוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, יושב לך מלוא הכסף.


4.4 לא ניתן לבטל הזמנות לעסקאות שכירות לאחר בצוע ההזמנה.

 
מובהר כי התחייבות זו היא בכפוף ובהתאם לחוק ובתנאי והמוצר מוחזר כחדש ללא שימוש.

מובהר כי שימוש במוצר גורם להרעה במצבו ממצב "חדש" למצב "משומש" ולכן לא ניתן (בהתאם לחוק הגנת הצרכן) לקבל מוצר שחלה הרעה במצבו.

5. סודיות פרטי המשתתף במכירה ופרטיות

 

5.1 החברה תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי הרוכשים ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה, יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע ב-בריאות און ליין - לרבות מידע שנאגר אודות מציעים - או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי  החברה, למעט במקרים בהם השימוש לרעה במידע או החדירה למאגר המידע, אירעה בשל רשלנות החברה. 


5.2 הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת הגשת הצעה ישמרו במאגרי המידע של החברה.  "מ.ד.ס פארם בע"מ" שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת השימוש ב-בריאות און ליין מידע אודות הרגלי הקניה שלך, צרכיך, מוצרים שרכשת, מידע שקראת ב-בריאות און ליין, העמודים שצפית, ההצעות שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכל מידע אחר.


5.3 "מ.ד.ס פארם בע"מ" לא תעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותך), אלא במקרים המפורטים להלן: 

 5.3.1 אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע ב-בריאות און ליין או בצדדים שלישיים כלשהם והחברות המציעות.
5.3.2 אם עשית שימוש בשירותי בריאות און ליין לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
5.3.3 אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם מ.ד.ס פארם בע"מ ואתר "בריאות און ליין" או מי מטעמה;
5.3.4 אם התקבל בידי "מ.ד.ס פארם בע"מ" צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי;
5.3.5 בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין בריאות און ליין.
5.3.6 "מ.ד.ס פארם בע"מ" רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר " בריאות און ליין"  לצורך:

  •  שיווק ישיר באמצעות מוקד טלמרקטינג.
  • משלוח הודעות כתובות באמצעות SMS
  • משלוח הודעות קוליות שיווקיות VMS
  • משלוח הודעות וידאו באמצעות MMS
  • משלוח מכתבים ודיוור מודפס
  • משלוח הודעות באמצעות E-mail
  • משלוח הודעות באמצעות פקס.
  • הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. מובהר כי "מ.ד.ס פארם בע"מ" תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

לתשומת לבך, החברה תשלח לך דואר פרסומי, רק אם תסמן "וי" בדיסליימר מתאים באתר, טרם סיום הרכישה, החברה לא תשלח דואר פרסומי, אם לא סימנת "וי" בדיסקליימר, כמו כן, אם הסכמת לקבל דואר פרסומי, תוכל בכל עת להודיע לחברה על רצונך שלא להמשיך ולקבל דואר פרסומי, והחברה תסיר אותך באופן מיידי מרשימת התפוצה. 

  6. אחריות

 

6.1 הנך מצהיר ומאשר, כי ידוע לך ש "מ.ד.ס פארם בע"מ" אינה מייצרת את המוצר שיש בדעתך לרכוש באתר - "בריאות און ליין" ולפיכך -
6.1.1 מ.ד.ס פארם בע"מ ואתר - "בריאות און ליין" לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי  למוצרים, טיבם, התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני, יחד עם זאת, בכל מקרה שתתקבלנה תלונות מצד צרכנים , תפעל החברה מול הספקים בכל האמצעים העומדים לרשותה בכדי לפתור את התלונה, לרבות על דרך דרישה מהספקים להחליף לצרכן את המוצר או לפצותו בהתאם לנסיבות המקרה והכל במטרה לצמצם את הנזק שייגרם לצרכנים. 


6.1.2 מ.ד.ס פארם בע"מ ואתר - "בריאות און ליין" לא תישא  באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור  באספקת המוצרים או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים, יחד עם זאת, בכל מקרה שתתקבלנה תלונות מצד צרכנים , תפעל החברה מול הספקים בכל האמצעים העומדים לרשותה בכדי לפתור את התלונה, לרבות על דרך דרישה מהספקים להחליף לצרכן את המוצר או לפצותו בהתאם לנסיבות המקרה והכל במטרה לצמצם את הנזק שייגרם לצרכנים. 

 

 6.2 החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של אתר המכירות. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת. 

  

7. קניין רוחני

 

7.1 כל זכויות הקניין הרוחני ב- אתר www.health-online.co.il  - "בריאות און ליין", לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של מ.ד.ס פארם בע"מ בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
7.2 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של "מ.ד.ס פארם בע"מ" מראש ובכתב.
7.3 אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ב- אתר 
www.health-online.co.il  -

"בריאות און ליין", בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמתה של "מ.ד.ס פארם בע"מ" מראש ובכתב.
7.4 אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות  אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של "מ.ד.ס פארם בע"מ" מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג
Crawlers, Robots וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
7.5 אין להציג את האתר בתוך מסגרת (
Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.
7.6 אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.
7.7 השם בריאות און ליין וכן שם המתחם (
Domain name) של האתר, סימני המסחר ב-בריאות און ליין (בין אם נרשמו ובין אם לאו), סימני המסחר שלה - הם כולם רכושה של "מ.ד.ס פארם בע"מ" בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

 

8. בוררות וסמכות שיפוט

בירור מחלוקות בין החברה לצרכן, ייעשה בעיר: תל אביב.

  
הבהרות א':

א.     "טרם רכישת מוצר זה, וטרם נטילתו, מומלץ להתייעץ עם רופא או רוקח".

ב.      "רכישת מוצר באתר, אינה מהווה תחליף להתייעצות עם רופא או רוקח".

ג.     "אין בגלישה באתר או ברכישת מוצרים באמצעותו, משום ייעוץ רפואי".

ד.     "החברה מפעילת האתר, אינה מספקת ייעוץ רפואי, עובדי החברה אינם רופאים או רוקחים". 
ה.       "יש לעיין היטיב בהוראות השימוש טרם נטילת המוצר".

 

 

 בריאות-אונליין - ציוד רפואי ומוצרי בריאות, עד הבית  |  מבית מ.ד.ס פארם